O mnie


Kaczmarek Michał

Nazywam się Michał Kaczmarek i jestem studentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (były wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki). Studiuję na kierunku Automatyka i Robotyka, jednakże dużo czasu poświęcam elektronice cyfrowej. Ukończyłem Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu na kierunku Elektronik o specjalności Automatyk. Już w technikum osiągałem wysokie miejsca na olimpiadach technicznych na szeblu krajowym :

  • XXXV Olimpiada Wiedzy Technicznej  (finalista – 10. miejsce)
  • XXXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2009r. – gr. mechatroniczna – (laureat – 6 miejsce)
  • XXXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2010r. – gr. mechatroniczna – (laureat – 4 miejsce)

W latach 2010/2011 byłem stypendystą Prezesa Rady Ministrów, a także Ministra Edukacji Narodowej.

Na początku mojej edukacji na uczelni wyższej zakwalifikowałem się wraz z Maciejem Kucia oraz Radosławem Jarema do „Top 20” zespołów biorących udział w międzynarodowym konkursie inżynierskim Analog Desing Contest 2011 organizowanym przez Texas Instruments. Wykonaliśmy wtedy projekt radia w technice SDR (Software Defined Radio).

Aktualnie należę do KN Integra znajdującego się przy katedrze Automatyki AGH.

Od grudnia 2012 roku pracuję w dziale badań i rozwoju ABB CRC Polska.